Είστε εδώ

Γούτας Παναγιώτης, «Ποιήματα. Τοπικιστικό», Το Τραμ, τχ. 15 (Νοέμβριος 1990), σ. 19