Είστε εδώ

Κιζλάρης Γιώργος, «Η ουλή», Το Τραμ, τχ. 15 (Νοέμβριος 1990), σ. 16-18