Είστε εδώ

«Το Τραμ. Ποιητές της Θεσσαλονίκης», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. (οπισθόφυλλο)