Είστε εδώ

«Βιβλιοπωλεία Μπαρμπουνάκη», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. 136