Είστε εδώ

«Νέα βιβλία 1989-1990. Ελληνική λογοτεχνία. Εκδόσεις Καστανιώτη», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. 134