Είστε εδώ

«Θανάσης Βαλτινός, Στοιχεία για τη δεκαετία του '60», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. 104