Είστε εδώ

«Σωτήρη Φ. Δημητρίου, Ένα παιδί απ' τη Θεσσαλονίκη», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. 103