Είστε εδώ

Σαλτιέλ Σίμος, «[Φωτογραφία από την έκθεση Χορευτικά 1984-1987]», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. 73