Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Τραμ, έλληνες ζωγράφοι. Χαμιδιελή», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. 49