Είστε εδώ

Γουσίου Μπίλλη, «[Γελοιογραφία]», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. 47