Είστε εδώ

Λαζαρίδης Σπύρος, «Ερωτικά ποιήματα. [Για ν' αδειάσω τη νύχτα]», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. 19