Είστε εδώ

Μπακονίκα Αλεξάνδρα, «Ερωτικά ποιήματα. Θεσσαλονικιός έμπορος», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. 13-14