Είστε εδώ

Μπακονίκα Αλεξάνδρα, «Ερωτικά ποιήματα. Η ψησταριά», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. 12-13