Είστε εδώ

«Γιώργος Κάτος, Η αγία αλητεία. Μυθιστόρημα», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. (εσώφυλλο)