Είστε εδώ

«Βιβλιοπωλείο Λέσχη του Βιβλίου», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 136