Είστε εδώ

«Δημήτρης Καλοκύρης, Ο κακός αέρας», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 131