Είστε εδώ

«Εκδόσεις Καστανιώτη. Κυκλοφορούν», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 129