Είστε εδώ

Κουτσούκος Ηλίας, «Ήρωες του '21», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 127