Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Στάσεις. Εικαστικά. Τέσσερις σημαντικές εκθέσεις ζωγραφικής στη Θεσσαλονίκη. Από τον άνθρωπο στον προσωπικό του χώρο», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 115-116