Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Γιώργος Κατσάγγελος», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 71