Είστε εδώ

Σταυρίδου Όλγα, «Η αλατόμπαρα στην Αμμουλιανή», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 55