Είστε εδώ

Σταυρίδου Όλγα, «Από την Καστοριά», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 53