Είστε εδώ

Hannsmann Margarete, «Ποιήματα. Καμάρες», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 47-48