Είστε εδώ

Βλαβιανός Χάρης, «Παραλειπόμενα», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 22-23