Είστε εδώ

Δαμιανίδης Αλέκος, «Η καταγραφή», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 18