Είστε εδώ

Ζακυθηνός Αλέξης, «Έξι ποιήματα. Βραδινό ειδύλλιο», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 7