Είστε εδώ

Κοκκαλίδου-Ναχμία Νίνα, «Τρίπτυχο ή λαϊκή ζωγραφιά», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 5-6