Είστε εδώ

«##», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 2