Είστε εδώ

«Γιώργος Κάτος, Η αγία αλητεία. Μυθιστόρημα», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. (εσώφυλλο)