Είστε εδώ

«Σταύρος Ζαφειρίου, Λίλιθ», Το Τραμ, τχ. 8 (Φεβρουάριος 1989), σ. 117