Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Σκαλωμαρία. Ανοιχτή επιστολή στον κ. Δήμαρχο», Το Τραμ, τχ. 8 (Φεβρουάριος 1989), σ. 102-104