Είστε εδώ

« Αλκυόνη Παπαδάκη, Το κόκκινο σπίτι. Μυθιστόρημα», Το Τραμ, τχ. 8 (Φεβρουάριος 1989), σ. 94