Είστε εδώ

«Λέλη Μπέη, Ώρα ζωής», Το Τραμ, τχ. 8 (Φεβρουάριος 1989), σ. 89