Είστε εδώ

Αράγης Γιώργος, «Η τέχνη του μυθιστορήματος», Το Τραμ, τχ. 8 (Φεβρουάριος 1989), σ. 75-81