Είστε εδώ

Bachmann Ingeborg, «Ποιήματα. Ο παραταθείς χρόνος», Το Τραμ, τχ. 8 (Φεβρουάριος 1989), σ. 74