Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Γιάννης Παπανικολάου», Το Τραμ, τχ. 8 (Φεβρουάριος 1989), σ. 67