Είστε εδώ

Βασιλειάδης Παύλος, «[Άτιτλο]», Το Τραμ, τχ. 8 (Φεβρουάριος 1989), σ. 53