Είστε εδώ

Τσίτος Δημήτρης Κ., «Μικρά ποιήματα. [Αψήφισες]», Το Τραμ, τχ. 8 (Φεβρουάριος 1989), σ. 36