Είστε εδώ

Βασιλάκης Νίκος, «Ποιήματα. Οι άγνωστοι», Το Τραμ, τχ. 8 (Φεβρουάριος 1989), σ. 32