Είστε εδώ

Ριτσώνης Κώστας, «Ποιήματα. [Μικρή βοσκοπούλα]», Το Τραμ, τχ. 8 (Φεβρουάριος 1989), σ. 26