Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Η αναμέτρηση», Το Τραμ, τχ. 8 (Φεβρουάριος 1989), σ. 6-22