Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Στάσεις. Εικαστικά. Η Έκθεση Ελληνική Χαρακτική στη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης», Το Τραμ, τχ. 7 (Σεπτέμβριος 1988), σ. 117-119