Είστε εδώ

Χαριζάνης Γιώργος, «Στάσεις. Δοκίμιο. Ελένης Φεσσά-Εμμανουήλ, Η ιδεολογική κρίση της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής: 1827-1940. Δοκίμιο, Αθήνα 1987, σελ. 113», Το Τραμ, τχ. 7 (Σεπτέμβριος 1988), σ. 114