Είστε εδώ

Καλούτσας Τάσος, «Στάσεις. Πεζογραφία. Νίκου Κάσδαγλη, Το Θολάμι. Νουβέλα. Εκδόσεις Στιγμή, Αθήνα 1987, σελ. 61», Το Τραμ, τχ. 7 (Σεπτέμβριος 1988), σ. 108-111