Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Blaine Reininger και Ivan Georgiev», Το Τραμ, τχ. 7 (Σεπτέμβριος 1988), σ. 90