Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Blaine L. Reininger», Το Τραμ, τχ. 7 (Σεπτέμβριος 1988), σ. 88