Είστε εδώ

Bernini Gian Lorenzo, «Η αρπαγή της Περσεφόνης», Το Τραμ, τχ. 7 (Σεπτέμβριος 1988), σ. 76