Είστε εδώ

Καφάογλου Ηλίας, «Ανασκάπτοντας το μνημολόγιο της παιδικής ηλικίας… Μια προσπάθεια προσέγγισης του συγγραφέα Ομήρου Πέλλα μέσα από τα Διηγήματά του», Το Τραμ, τχ. 7 (Σεπτέμβριος 1988), σ. 57-64