Είστε εδώ

Βαρβέρης Γιάννης, «Σταύρος Βαβούρης: Τα προσωπεία ανάμεσα στην εγκαρτέρηση και τη φυγή», Το Τραμ, τχ. 7 (Σεπτέμβριος 1988), σ. 45-48