Είστε εδώ

Χατζηκυριάκου Κώστας, «[Randall Jarell]», Το Τραμ, τχ. 7 (Σεπτέμβριος 1988), σ. 38